HTML CSS

-Ի ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

HTML-CSS-ի խորցված դասընթաց(ավելի շուտ տեղեկատվական, քան ուսուցողական)։ HTML-ի բոլոր ատրիբուտների , CSS-ի ԲՈԼՈՐ հատկությունների մանրամասն բացատրություն՝ իրենց բոլոր արժեքներով։
Տվյալ դասընթացի միջոցով ամբողջությամբ կտիրապետեք այս երկու լեզուներին։
Այն ուղեցույց կլինի ձեզ համար ծրագրավորմամբ զբաղվելու ողջ ընթացքում։

HTML

CSS

GRID

FLEXBOX

ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

HTML-CSS-ի խորցված դասընթաց(ավելի շուտ տեղեկատվական, քան ուսուցողական)։ HTML-ի բոլոր ատրիբուտների , CSS-ի ԲՈԼՈՐ հատկությունների մանրամասն բացատրություն՝ իրենց բոլոր արժեքներով։
Տվյալ դասընթացի միջոցով ամբողջությամբ կտիրապետեք այս երկու լեզուներին։
Այն ուղեցույց կլինի ձեզ համար ծրագրավորմամբ զբաղվելու ողջ ընթացքում։

HTML

CSS

GRID

FLEXBOX

ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

HTML-CSS-ի խորցված դասընթաց(ավելի շուտ տեղեկատվական, քան ուսուցողական)։ HTML-ի բոլոր ատրիբուտների , CSS-ի ԲՈԼՈՐ հատկությունների մանրամասն բացատրություն՝ իրենց բոլոր արժեքներով։
Տվյալ դասընթացի միջոցով ամբողջությամբ կտիրապետեք այս երկու լեզուներին։
Այն ուղեցույց կլինի ձեզ համար ծրագրավորմամբ զբաղվելու ողջ ընթացքում։

HTML

CSS

GRID

FLEXBOX

կամ
Գաղտնաբառը պետք է պարունակի 8 և ավելի սիմվոլներ - Մեծատառ և փոքրատառ լատինատառեր, թվեր և այլ նշաններ( ^%& և այլն )։