css-template_05

RSTRNTS անիմացիա։ Այն կարող է դառնալ ձեր կայքի հիմնական էջի առաջնային ֆոնը։ Կայքն այցելուների համար դարձրեք ավելի գրավիչ։

css-template_04

DISCO անիմացիա։ Այն կարող է դառնալ ձեր կայքի հիմնական էջի առաջնային ֆոնը։ Կայքն այցելուների համար դարձրեք ավելի գրավիչ։

css-template_03

TETRIS խաղի ֆիգուրների անիմացիա։ Նկարների սլայդներ։ Այն կարող է դառնալ ձեր կայքի հիմնական էջի առաջնային ֆոնը։ Կայքն այցելուների համար դարձրեք ավելի գրավիչ։

css-template_02

@textEffect – առաջին և երրորդ բառերին սահմանում է աղոտության և թափանցիկության անիմացիա, որը տևալու է տաս վարկյան, անիմացիայի արագությունը՝ միատիպ(linear), կրկնությունը՝ անվերջ(infinite)։ Անիմացիայի յուրաքանչյուր ավարտը՝ վերջին կադրի վրա(animation-fill-mode: forwards):

css-template_01

Ներմուծում է Inter տառատեսակի ոճերը Google Fonts-ից երկու մգությամբ(400 և 700) և նշում, որ այն պետք է ցուցադրվի «swap» տեսակի միջոցով:

hyArmenian