css-template_02

@textEffect – к первому и третьему словам определяет анимацию размытия и прозрачности, которая будет длиться десять секунд, скорость анимации линейная, повторение бесконечное. Каждая анимация заканчивается на последнем кадре (animation-fill-mode: forwards).

Overlay Image Overlay Image
				
					<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>hayti</title>
  <link rel="stylesheet" href="css_examples_post.css" />
 </head>
 <body>
  <nav>
   <p class="sitename">Home</p>
   <p class="menu">Docs</p>
   <p class="menu">Blogs</p>
   <p class="menu">Sign-in</p>
   <p class="menu">About us</p>
  </nav>

  <div class="grid" >
   <div class="blur"></div>
   <div class="grid_effect_black"></div>
   <div class="grid_effect"></div>
   <div class="title">
    <p>HTML: <span style="color: #0366d6;">CSS:</span></p>
    <p>FRONTEND</p>
    <p>DOCS</p>
    <!-- <p>Բարի գալուստ կայք frontend ծրագրավորողների համար: 
    Սա HTML-CSS լեզուների հատկությունների բացատրության հարթակ է` 
    հագեցած տեսանելի օրինակներով, որոնք կօգնեն ձեզ վեբ կայքերի 
    պատրաստաման ժամանակ:</p> -->
   </div>
  </div>

  <form class="login_div" action="">
   <h3 data-no-auto-translation="">Login Here</h3>

   <label for="username">Username</label>
   <input type="text" placeholder="Email or Phone" id="username">

   <label for="password">Password</label>
   <input type="password" placeholder="Password" id="password">

   <button class="login_button">Log In</button>

   <div class="buttons_conteiner">
    <div class="button first"><button>Фейсбук:</button><span></span></div>
    
    <div class="button sec"><button>Google</button><span></span></div>
    </div>

 <input type="hidden" name="trp-form-language" value="ru"/></form>

 </body>
</html>
				
			
				
					@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Manrope:700|Manrope:400');

:root {
 --text: hsl(0, 0%, 99%);
 --textDim: hsl(0, 0%, 60%);
 --background: hsl(0, 0%, 7%);
 --primary: radial-gradient(circle, rgba(2, 195, 195, 1) 0%, rgba(4, 6, 40, 1) 100%);
 --primaryBg: hsla(221, 100%, 65%, 0.01);
 --primaryHi: hsla(220, 100%, 75%, 0.25);
 --primaryFg: hsl(15, 100%, 85%);
 --accent: hsl(0, 100%, 94%);
 --accentBg: hsla(0, 100%, 68%, 0.01);
 --accentHi: hsla(0, 100%, 68%, 0.25);
}

body {
 font-family: 'Manrope';
 font-weight: 400;
 background-color: var(--background);
 color: var(--text);
 padding: 0 10%;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 height: 100vh;
 overflow: hidden;
}

nav {
 display: flex;
 flex-direction: row;
 align-items: center;
 gap: 2rem;
 color: var(--textDim);
 width: 100%;
 box-sizing: border-box;
 z-index: 4;
}

.menu:hover {
 color: var(--text);
 cursor: pointer;
 z-index: 4;
}

.sitename {
 font-weight: bold;
 z-index: 4;
}.grid {
 height: 100%;
 width: 100%;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: start;
 align-self: center;
}

.blur {
 height: 50%;
 width: 50%;
 background: var(--primary);
 filter: blur(100px);
 border-radius: 100px;
}


.grid_effect {
  position: absolute;
  right: 50px;
  background: url('griid.png');
  background-size: cover;
  mix-blend-mode: overlay;
  height: 100%;
  width: 100%;
}

.grid_effect_black {
  background: linear-gradient(354deg, rgba(0,0,0,1) 0%, rgba(0,0,0,0) 100%);
  position: absolute;
  right: 1px;
  height: 100%;
  width: 100%;
}


.title {
 position: absolute;
 font-size: 10rem;
 line-height: 150px;
 font-weight: 900;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 align-self: center;
 width: 60%;
 height: 100%;
}

.title > p {
 margin: 0;
 width: auto;
}


.title > p:nth-child(1){
 animation: textEffect 10s linear infinite;
  color: #ffffff;
  align-self: flex-start;
  filter: blur(20px) opacity(0);
  animation-fill-mode: forwards;
 }
 
.title > p:nth-child(2){
  animation: changeTextColor 10s linear infinite;
  color: #004080;
  align-self: flex-end;
 }
 
.title > p:nth-child(3){
  animation: textEffect 10s linear infinite;
  color: #f0f0f0;
  align-self: flex-end;
  filter: blur(20px) opacity(0);
  animation-fill-mode: forwards;
 }


@keyframes changeTextColor {
 0% {
  color: #004080;
 }
 50% {
  color: #0468cb;
 }
 75% {
  color: #022548;
 }
 100% {
  color: #004080;
 }
}

@keyframes textEffect {
 50% {
  filter: blur(0) opacity(1);
 }
 100% {
  filter: blur(20px) opacity(0);
 }
}.buttons_conteiner {
 display: flex;
 flex-direction: row;
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
 z-index: 4;
 width: 300px;
 height: 80px;
}

.buttons_conteiner .button {
 text-decoration: none;
 color: inherit;
 cursor: pointer;
 height: 40px;
 width: 130px;
 z-index: 4;
}

.buttons_conteiner button {
 height: 40px;
 width: 130px;
 border: none;
 border-radius: 13px;
 background-color: var(--primaryBg);
 box-shadow: 0px -3px 15px 0px var(--primaryHi) inset;
 color: var(--primaryFg);
 font-family: "Manrope";
 font-size: 1rem;
 transform: translateY(0px);
 transition: all 0.2s ease;
}

.buttons_conteiner span {
 position: relative;
 top: -50px;
 display: inline-block;
 width: 130px;
 height: 50px;
 background-color: var(--primaryHi);
 border-radius: 100%;
 filter: blur(20px);
 transition: all 0.2s ease;
}

.buttons_conteiner .button:hover > span {
 opacity: 60%;
}

.buttons_conteiner .button:hover > button {
 transform: translateY(5px);
}

.buttons_conteiner .button.sec > button {
 background-color: var(--accentBg);
 box-shadow: 0px -3px 15px 0px var(--accentHi) inset;
 color: var(--accentFg);
}

.buttons_conteiner .button.sec > span {
 background-color: var(--accentHi);
}form.login_div{
  position: absolute;
  height: auto;
  width: 300px;
  background-color: rgba(0, 81, 255, 0.056);
  /* transform: translate(-50%,-50%); */
  top: 15%;
  left:73%;
  border-radius: 10px;
  backdrop-filter: blur(10px);
  border: 2px solid rgba(255,255,255,0.1);
  padding: 50px 35px;
}
form.login_div *{
  font-family: 'Poppins',sans-serif;
  color: #ffffff;
  letter-spacing: 0.5px;
  outline: none;
  border: none;
}
form.login_div h3{
  font-size: 32px;
  font-weight: 500;
  line-height: 42px;
  text-align: center;
}

.login_div label{
  display: block;
  margin-top: 30px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 500;
}
.login_div input{
  display: block;
  height: 50px;
  width: 100%;
  background-color: rgba(255,255,255,0.07);
  border-radius: 3px;
  padding: 0 10px;
  margin-top: 8px;
  font-size: 14px;
  font-weight: 300;
}
::placeholder{
  color: #e5e5e5;
}
.login_div .login_button{
  margin-top: 50px;
  width: 100%;
  background-color: rgba(4, 0, 89, 0.8);
  color: #ffffff;
  padding: 15px 0;
  font-size: 18px;
  font-weight: 600;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
@media screen and (max-width: 1000px) {
.title {
  font-size: 4rem;
 }
 
.title > p {
  line-height: 5rem;
  letter-spacing: -0.3rem;
 }
 
 nav > :not(.sitename) {
  display: none;
 }
 
 nav {
  justify-content: space-between;
 }
 
}
				
			

body - гибкий (flex) элемент, у которого расположение элементов ниже друг друга, вертикальное положение элементов - посередине.

.nav гибкий (flex) элемент, у которого расположение элементов рядом друг с другом, вертикальное положение элементов — посередине.
 
.grid - это левая часть конечного результата. гибкий (flex) элемент, у которого вертикальное и горизонтальное положение элементов находится посередине.
 
.blur - эффект рамки.
 
.grid_effect – Эффект сетки на кадре.
 
.grid_effect_black – правая часть сетки заштрихована.
 
.title - по сути отвечает за слова. гибкий (flex) элемент, у которого расположение элементов находится друг под другом, вертикальное и горизонтальное положение элементов находится посередине. Положение элемента в области независимое (absolute).
 
@changeTextColor – устанавливает анимацию изменения цвета для второго слова.
 
@textEffect - для первого и третьего слова определяет анимацию размытия и прозрачности, которая будет длиться десять секунд, скорость анимации линейная, повторение бесконечное. Каждая анимация заканчивается на последнем кадре (animation-fill-mode: forwards).
 
.buttons_conteiner - определение блока кнопок (Facebook Google). гибкий (flex) элемент, у которого по вертикали расположение элементов находится посередине, по горизонтали элементы вытянуты в левую и правую стороны.
 
.buttons_conteiner button – при наведении кнопки кнопка опускается на 5 пикселей за время 0,2. all — изменение будет применено ко всем элементам, указанным в transform, ease — тип скорости изменения.
 
.buttons_conteiner span – устанавливает эффект фоновой заставки кнопки.
 
form.login_div - блок регистрации.
 
@media screen and (max-width: 1000px) - изменение некоторых свойств, когда экраном пользователя является компьютер (screen), ширина которого не превышает 1000px.

Оставить комментарий

ru_RURussian