Docy

ժառանգականություն

Մոտավոր ընթերցում. 1 minute 0 դիտումներ

Ոճի ժառանգականություն

Որևէ էլեմենտի css ոճ սահմանելիս,  դուստր էլեմենտները որոշ հատկություններ կարող են ժառանգել։ Այս էֆեկտը կոչվում է ժառանգականություն։

Օրինակ <body>-ին տեքստի գույն սահմանելիս, բոլոր դուստր էլեմենտները նույնպես կժառանեն այն՝

				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Hayti</title>
  <style>
   body {
    color: red;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  Տեքստը կլինի կարմիր։
  <h1>Վերնագիրը կլինի կարմիր։</h1>
  <p>Պարագրաֆը կլինի կարմիր։</p>
 </body>
</html>

				
			

Ժառանգվող հատկությունները հնարավոր է վերասահմանել անհրաժեշտ էլեմենտի համար։

				
					<!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
     <meta charset="utf-8">
     <title>Hayti</title>
     <style>
      body { color: red; }
      h1 { color: blue; } <!-- վերասահմանվել է h1 տեքստի գույնը -
      ->
     </style>
   </head>
   <body>
     <h1>Վերնագիրը կլինի կապույտ։</h1>
     <p>Պարագրաֆը կլինի կարմիր։</p>
   </body>
  </html>
				
			

Թողնել մեկնաբանություն

Կիսվել փաստաթուղթով
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
hyArmenian