Docy

Սելեկտորների առաջնահերթությունը և կասկադայնությունը

Մոտավոր ընթերցում. 2 րոպե 0 դիտումներ

Սելեկտորների առաջնահերթությունը

Կան մի քանի տարբերակներ էլեմենտին ոճ սահմանելու համար։ Եթե թվարկված լինեն մի քանի սելեկտորներ և բոլորն էլ ազդեցություն ունենան նույն էլեմենտի վրա, ապա բրաուզերին անհրաժեշտ է գտնել ոճի վերջնական տարբերակը։ 

Օրինակ՝

				
					div span {
  text-decoration: underline;
 }
 span {
  text-decoration: none;
 }
				
			

Այս խնդիրը լուծվում է css-ի երկու սկզբունքներով՝ սելեկտորների առաջնահերթությունը և կասկադայնությունը։

Սելեկտորների առաջնահերթությունը(приоритет селекторов)  -որքան առանձնահատուկ է սելեկտորը, այնքան այն առաջնահերթ է։ 

Սելեկտորի առաջնահերթությունը հաշվարկվում է թվերի երեք խմբով՝ a, b, c։ Ամենաբարձր առաջնահերթությունը տրվում է a խմբի թվերին, հետո b-ին, c-ին։

Հաշվարկը տեղի է ունենում հետևյալ կերպ՝

– a խմբին են պատկանում իդենտիֆիկատորներ(#example) տեսակի սելեկտորները։

– b խմբին են պատկանում կլաս(.example) տեսակի սելեկտորների, ատրիբուտ սելեկտորների և պսևդոկլասների քանակը։

– c խմբին են պատկանում էլեմենտ տեսակի սելեկտորների(օրինակ՝ p {…}) և պսևդոէլեմենտների քանակը։

Հաշվարկի մեջ հաշվի են առնվում :not(…) պսևդոկլասներում գտնվող սելեկտորները, բայց :not() պսևդոկլասը, « +, >, ~ » կոմբինատորները և ունիվերսալ « * » սելեկտորը ազդեցություն չունեն առաջնահերթության վրա։

Հետևյալ օրինակում թվարկածները դասավորված են փոքրից մեծ առաջնահերթությամբ․

* – a=0 b=0 c=0 -> արդյունքում՝ 0, 0, 0

li – a=0 b=0 c=1 -> արդյունքում՝ 0, 0, 1

ul li – a=0 b=0 c=2 -> արդյունքում՝ 0, 0, 2

ul ol+li – a=0 b=0 c=3 -> արդյունքում՝ 0, 0, 3

h1 + *[rel=up] – a=0 b=1 c=1 -> արդյունքում՝ 0, 1, 1

ul ol li.red – a=0 b=1 c=3 -> արդյունքում՝ 0, 1, 3

li.red.level – a=0 b=2 c=1 -> արդյունքում՝ 0, 2, 1

#x34y – a=1 b=0 c=0 -> արդյունքում՝ 1, 0, 0

#s12:not(p) – a=1 b=0 c=1 -> արդյունքում՝ 1, 0, 1

css ոճ էլեմենտին սահմանվում է երեք տարբերակով՝

1.<link> էլեմենտի միջոցով html-ին կցվում է արտաքին css ֆայլը։

2.css ոճը սահմանվում է <style>…</style> էլեմենտում։

3.անմիջապես էլեմենտում style ատրիբուտի միջոցով սահմանվում է css ոճ։ 

Օրինակ՝  

				
					<p style= "color: red;">Hello World </p>
				
			

Վերջին՝ 3-րդ տարբերակն առաջնահերթ է առաջին երկուսից։ Այլ տարբերակներում, եթե որևէ հատկությանը սահմանվի « !important » բառը, ապա ամենաառաջնահերթը կդառնա այն։

				
					#one {
  color: red;
 }
 #two {
  color: blue !important ;
 }
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
     <meta charset="utf-8">
     <title>Hayti</title>
     <style>
     </style>
   </head>
   <body>
     <p id="one" style="color: yellow;">Hello World-01</p>
     <p id="two" style="color: yellow;">Hello World-02</p>
   </body>
  </html>
				
			

Կասկադայնությունը

Կասկադայնությունն անհրաժեշտ է, երբ հատկությունների միջև առաջանում է կոնֆլիկտ՝ սելեկտորները հավասար առաջնահերթ են։

Կասկադայնությունն աշխատում է հետևյալ կերպ՝
եթե նույն էլեմենտի համար տարբեր սելեկտորներում սահմանված է նույն հատկությունները տարբեր արժեքներով և եթե սելեկտորները հավասար առաջնահերթ են, ապա էլեմենտին սահմանվում է այն սելեկտորի հատկությունը, որը նշված է ամենավերջում։

				
					<!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
     <meta charset="utf-8">
     <title>Hayti</title>
     <style>
      p { color: yellow; }
      p { color: red; }
      p { color: green; } <!-- էլեմենտին կհատկացվի այս տարբերակը -->
     </style>
   </head>
   <body>
     <p>Hello World!!</p>
   </body>
  </html>
				
			

Եթե նույն էլեմենտի համար սահմանված են տարբեր հատկություններ, որոնք չունեն որևէ կոնֆլիկտ, ապա դրանք միանում են որպես մեկ css ոճ։

				
					 h1,h2 {
  color: gray;
  font-family: sans-serif;
 }
 
 h1 {
  border-bottom: 1px solid black;
 }
 
 

 /* Վերը նշվածը նույնն է, ինչ հետևյալ տարբերակը՝ */
 h1 {
  color: gray;
  font-family: sans-serif;
  border-bottom: 1px solid black;
 }

 h2 {
  color: gray;
  font-family: sans-serif;
 }
				
			

Եթե կան էլեմենտներ, որոնց անհրաժեշտ են նույն հատկությունները, բայց դրանցից մեկին՝ հավելյալ այլ հատկություններ, ապա՝

				
					 h1,h2,h3 {
  color: gray;
  font-family: sans-serif;
 }

 h2 {
  border-bottom: 1px solid black;
 }
				
			

Թողնել մեկնաբանություն

Կիսվել փաստաթուղթով
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
hyArmenian