Docy

CSS-ANIMATION

Մոտավոր ընթերցում. 9 րոպե 0 դիտումներ

Անիմացիայի հատկությունների միջոցով էլեմենտները ենթարկվում են շարժումների։

Անիմացիայի հիմնական @կանոնը @keyframes -ն է՝

@keyframes

@keyframes –  անիմացիայի ամբողջ ընթացքի համար սահմանում է հատուկ կադրեր(ключевых кадров / путевых точек), որոնց միջոցով վերահսկվում է այն։

Հատուկ կադրերը կարող են սահմանվել խառը, բայց կմշակվեն տոկոսների աճման հերթականության։

Մինիմալ սահմանվում է երկու հատուկ կադր՝ from(նույնն է ինչ 0%-ը)՝ անիմացիայի սկիզբը, և to(նույնն է ինչ 100%-ը)՝ անիմացիայի վերջը։

Երկուսից ավել կադրերը սահմանվում են %-ներով։

@keyframes-ի կառուցվածքն է՝

				
					 @keyframes box {
  from {
   left: 0;
  }
  to {
   left: 300px;
  }
 }
				
			

box – անիմացիայի անվանումն է, որը պարտադիր է նշել․ կարող է լինել ցանկացած բառ։

from / to – հատուկ կադրերի սելեկտորներն են․ սահմանում է անիմացիայի սկզիբը և վերջը։ from-ը նույնն է ինչ 0%-ը, to-ն՝ 100%-ը։ 

left: 0;left: 300px;    – css հատկություններն են․ էլեմենտը ձախից աջ կտեղափոխվի 300px-ով։

				
					 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  position: relative;
  animation: box 4s infinite;
 }
 @keyframes box {
  0% {
   top: 0px;
   left: 0px;
   background: red;
  }
  25% {
   top: 0px;
   left: 530px;
   background: blue;
  }
  50% {
   top: 100px;
   left: 530px;
   background: yellow;
  }
  75% {
   top: 100px;
   left: 0px;
   background: green;
  }
  100% {
   top: 0px;
   left: 0px;
   background: red;
  }
 }
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Пример</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div></div>
 </body>
</html>

				
			

animation: box 4s infinite;– animation հատկության մեջ, պրոբելով առանձնացված սահմանվել է ընդհանուր անիմացիայի երեք արժեքներ՝ 

box–  @keyframes-ի անվանումն է, 

4s infinite – css-ի հատկություններ են։ 4s-ը՝ անիմացիայի մի ցիկլը կտևա 4 վարկյան, իսկ infinite-ը՝ անիմացիայի վերջանալուց հետո այն նորից կկրկնվի։

@keyframes – ում սահմանվել է 5 հատուկ կադրեր, որոնց միջոցով վերահսկվում է անիմացիան։

Առաջին հատուկ կադրը՝ 0%՝, որին սահմանվել է css-ի հատկություններ՝ վանդակի անիմացիայի սկիզբը պետք է սկսի էջի ամենավերևի(top) ձախ(left) անկյունից կարմիր գույնով(background)։

Երկրորդ հատուկ կադրը՝ 25%՝  մինչև 25% -ը օբյեկտը պետք է տեղափոխվի ձախից աջ 530px-ով, որի ընթացքում գույնը կփոխի կապույտի՝ պահպանելով իր վայրը էջի ամենավերևում։

Անիմացիան այդպես կշարունակվի մինչև այն սկզբնական վայրում ավարտվելը, որը կտևա 4 վարկյան և ավարտվելուն պես նորից կսկսի իր ցիկլը։

animation:

Հակիրճ տվյալներ՝

Եթե այս հատկությունները չսահմանվեն, ապա դրանց համար կան նախասահմանված արժեքներanimation-name: none
animation-duration: 0s
animation-timing-function: ease
animation-delay: 0s
animation-iteration-count: 1
animation-direction: normal
animation-fill-mode: none
animation-play-state: running
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

animation-նն ունիվերսալ հատկություն է, որը կարող է ընդունել մեկից ավել անիմացիոն հատկություններ։

Սահմանվող հատկությունների հերթականությունը կարևոր չէ․ դրանք են ՝

 animation:  animation-duration  ||  animation-timing-function ||  animation-delay || animation-iteration-count || animation-direction ||  animation-fill-mode || animation-play-state || animation=name :

Օրինակ՝ animation:  frName  4s  3s  infinite  normal ;

animation-delay։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  animation-delay: 0s;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների և պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

Սահմանում է սպասման ժամանակահատված՝ երբ պետք է սկսի անիմացիան։ 

0s և 0ms -անիմացիան անմիջապես արձակում է։ 

Բացասական արժեքի դեպքում անմիացիայի սկիզբը կփոխվի։ Ենթադրենք՝ « -1s »՝ անիմացիան կսկսի այն վայրից, որտեղ պետք է լիներ սկսելուց մեկ վարկյան հետո։

				
					 @keyframes move {
  from {
   background: #e4efc7;
   transform: translateX(0);
  }
  to {
   background: #fee5db;
   transform: translateX(300px);
  }
 }
 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: move;
  animation-iteration-count: infinite;
  animation-duration: 4s;
  animation-direction: normal;
  animation-delay: 3s;
 }
				
			

Հնարավոր է սահմանել քանի արժեքներ, որոնք ստորակետներով կառանձնացվեն՝

animation-delay:  3s, 4s ; – այս դեպքում անհրաժեշտ է ունենալ անիմացիայի 2 անուններ՝ animation-name-հատկության մեջ։  3s, 4s  արժեքները սկսելու ժամանակահատված կսահմանի անիմացիայի 2 անվանումների համար։

				
					 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: toright, todown 5s, infinite;
  animation-delay: 1.5s, 3s;
 }
 @keyframes toright {
  from {
   left: 0px;
  }
  to {
   left: 100px;
  }
 }
 @keyframes todown {
  from {
   top: 0px;
  }
  to {
   top: 100px;
  }
 }
				
			

animation-direction:

animation-direction: –  Սահմանում է անիմացիայի շարժման ուղղությունը․

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  animation-direction: normal
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

Ունի մի քանի արժեքներ`

normal – անիմացիան սկսելու է  սկզբից. ցիկլի ավարտվելուց հետո կտրուկ վերադառնում է նախնական վիճակին։

alternate – անիմացիան սկսում է սկզբից. դրա ավարտից հետո շատ հարթ վերադառնում է նախնական վիճակին։

reverse – անիմացիան սկսում է վերջից դեպի սկիզբ, հետո կտրուկ վերադառնում նախնական վիճակին։

alternate-reverse – անիմացիան սկսում է վերջից դեպի սկիզբ, հետո հարթ վերադառնում նախնական վիճակին։

				
					 @keyframes move {
  from {
   background: #e4efc7;
   transform: translateX(0);
  }
  to {
   background: #fee5db;
   transform: translateX(300px);
  }
 }
 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: move;
  animation-iteration-count: infinite;
  animation-duration: 4s;
  animation-direction: normal;
  animation-delay: 3s;
 }
				
			

animation-duration:

animation-duration: – Սահմանում է անիմացիայի մեկ ցիկլի ժամանակահատվածը։ 

0s -ով անիմացիան չի ակտիվանա։ 

Հնարավոր է սահմանել մի քանի արժեքներ՝ իրարից ստորակետներով առանձնացված։  Այդ դեպքում անհրաժեշտ է ունենալ անիմացիայի 2 անուններ՝ animation-name-հատկության մեջ։  Օրինակ՝ 3s, 4s –  կվերաբերեն անիմացիայի 2 անվանումներին։

Բացասական թիվն արգելվում է․ չափման միավորները՝ « s, ms »:

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  animation-duration: 0s
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։
				
					 @keyframes move {
  from {
   background: #e4efc7;
   transform: translateX(0);
  }
  to {
   background: #fee5db;
   transform: translateX(300px);
  }
 }
 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: move;
  animation-iteration-count: infinite;
  animation-duration: 4s;
  animation-direction: normal;
  animation-delay: 3s;
 }
				
			

animation-iteration-count:

animation-iteration-count: –սահմանում է անիմացիայի ցիկլի կրկնության քանակը։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  animation-iteration-count: 1;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

Կարող է ունենալ երկու արժեք՝

infinite – անիմացիան կրկնվելու է առանց դադարի։

voreveTiv – սահմանում է կրկնության քանակը։ Բացասական թիվն արգելվում է։ 

Օրինակ՝ 1.5՝  անիմացիան կկրկնվի մեկ անգամ, իսկ երկրորդ ցիկլի ընթացքում այն կակտիվանա մինչև կեսը։

				
					 @keyframes move {
  from {
   background: #e4efc7;
   transform: translateX(0);
  }
  to {
   background: #fee5db;
   transform: translateX(500px);
  }
 }
 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: move;
  animation-iteration-count: 1.3;
  animation-duration: 2s;
  animation-direction: normal;
  animation-delay: 2s;
 }
				
			

animation-fill-mode:

animation-fill-mode:  –սահմանում է՝ ինչ ոճ պետք է կիրառվի էլեմենտի վրա անիմացիայից առաջ և հետո։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  animation-fill-mode: none;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

Ունի մի քանի արժեքներ՝

none – չկա ոճի սահմանում անիմացիայից առաջ և հետո։

forwards –անիմացիայի ավարտի համար էլեմենտին ոճ է սահմանում  անիմացիայի վերջին կադրին համապատասխան, այս դեպքում ՝ 100%-ի, եթե animation-direction-ը հավասար է normal-ի, քանի որ դա է սահմանում անիմացիայի առաջին կադրի վայրը(կարող է լինել 100%-ը, կամ 0%-ը)։ 

Եթե animation-direction-ը հավասար է reverse-ի, անիմացիայի առաջին կադրը սկսելու է 100%-ից և ավարտվելու 0%-ի վրա ․ ուստի անիմացիայի ավարտի համար forwards-ի միջոցով էլեմենտին ոճ կսահմանվի վերջին կադրին համապատսխան, այս դեպքում՝  0% -ի։

animation-directionanimation-iteration-countՎերջին հիմնական  կադրը
normalցանկացած թիվ100%
reverseցանկացած թիվ0%
alternateզույգ թվեր0%
alternateկենտ թվեր100%
alternate-reverseԶույգ թվեր100%
alternate-reverseԿենտ թվեր0%

Այսպիսով՝
եթե 0%-ը 1-ին կադրն է, իսկ 100%-ը՝ վերջինը, ապա՝ forwards = 100% .

				
					 @keyframes move {
  from {
   background: #e4efc7;
   transform: translateX(0);
  }
  to {
   background: #fee5db;
   transform: translateX(300px);
  }
 }
 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: move;
  animation-iteration-count: 2;
  animation-duration: 2s;
  animation-direction: normal;
  animation-delay: 2s;
  animation-fill-mode: forwards;
 }
				
			

forwards-ի և reverse-ի պարագայում արդյունքը կլինի այլ՝

եթե 100%-ը 1-ին կադրն է,  իսկ 0%-ը՝ վերջինը, ապա՝ forwards =  0% .

Էլեմենտը հայտնվում  է նախ սկզբում, կանգ առնում 2 վարկյանով(animation-delay: 2s;), հետո տեղափոխվելով վերջ սկսում է ակտիվանալ։ Արդյունքն այդպիսին է, քանի որ սահմանվել է միայն forwards-ը՝ անիմացիայի ավարտի համար էլեմենտի ոճը անիմացիայի վերջին կադրին համապատասխան․ անիմացիայի սկզբի համար էլեմենտի ոճը անիմացիայի առաջին կադրին համապատասխան սահմանվում է backwards -ի միջոցով:

backwards –ոճ է սահմանում էլեմենտին անիմացիայի առաջին կադրին համապատասխան անիմացիայի սկզբի համար։

Անիմացիայի սկիզբը որոշվում էր animation-direction-ի միջոցով։ Եթե վերջինս հավասար է reverse-ի, ապա backwards-ի միջոցով անիմացիայի սկզբի համար էլեմենտին ոճ կսահմանվի անիմացիայի առաջին կադրին համապատասխան, այս դեպքում 100% -ի։ Եթե անիմացիայի վերջի համար սահմանված չէ forwards -ը, անիմացիայի ավարտվի համար էլեմենտը կոճավորվի վերջին կադրին համապատսխան, այս դեպքում՝ 0% -ի։

Այսպիսով revers-ի պարագայում, արդյունքը կլինի հետևյալը՝
100%(1-ին կադր) – animation-delay: 2s;  – 0%(վերջին կադր) – ուստի՝ backwards = 100%,  այսինքն անիմացիայի սկզբի համար էլեմենտի ոճը անիմացիայի առաջին կադրին համապատասխան։

				
					 @keyframes move {
  from {
   background: #e4efc7;
   transform: translateX(0);
  }
  to {
   background: #fee5db;
   transform: translateX(300px);
  }
 }
 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: move;
  animation-iteration-count: 2;
  animation-duration: 2s;
  animation-direction: reverse;
  animation-delay: 2s;
  animation-fill-mode: backwards;
 }
				
			

backwards-ի ցուցակն է՝

animation-directionԱռաջին հիմնական կադրը
normal կամ alternate0%
reverse կամ alternate-reverse100%

both –  այստեղ ակտիվանում են երկու տարբերակն էլ՝ forwards  և backwards:

animation-direction: reverse; – ի պարագայում անիմացիայի առաջին կադրը սկսվելու է 100%-ից․ backwards-ի միջոցով մինչ անիմացիայի սկիզբը էլեմենտը իր դիրքը կպահպանի 100%-ի վրա։ Երբ անիմացիան վերջանա,  էլեմենտը կմնա վերջին հիմնական կադրի վրա՝ 0%-ի․ դա արդեն կկատարվի forwards-ի միջոցով։

				
					 @keyframes move {
  from {
   background: #e4efc7;
   transform: translateX(0);
  }
  to {
   background: #fee5db;
   transform: translateX(300px);
  }
 }
 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: move;
  animation-iteration-count: 2;
  animation-duration: 2s;
  animation-direction: reverse;
  animation-delay: 2s;
  animation-fill-mode: both;
 }
				
			

Եթե animation-direction -ը հավասար է normal -ի՝ անիմացիան կսկսվի իր հիմնական վայրից(0%) և ավարտվելուն պես կմնա վերջին կադրի վրա(100%)։

animation-name:

animation-name: –որպես արժեք ընդունում է անիմացիայի անունը։ Մի քանի անուններ սահմանելու դեպքում պետք է ունենալ դրանց համապատասխան @keyframes -եր։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  animation-name: none;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

none – անջատում է անիմացիան։

identificatory – մեր կողմից սահմանված անվանում, որը նշվում է նաև @keyframes -ում։ 

Իդենտիֆիկատորը՝ անվանումը, պետք է սկսի լատինական որևէ սիմվոլով կամ « _ » -ով․ կարող է պարունակել թվեր և « – » սիմվոլը։ Արգելվում է օգտագործել css-ում սահմանված հատուկ բառեր՝ none, unset, inherit, initial և այլն:

				
					 @keyframes move {
  from {
   background: #e4efc7;
   transform: translateX(0);
  }
  to {
   background: #fee5db;
   transform: translateX(300px);
  }
 }
 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: move;
  animation-iteration-count: 2;
  animation-duration: 2s;
  animation-direction: normal;
  animation-delay: 2s;
 }
				
			

animation-play-state:

animation-play-state: – սահմանում է անիմացիայի կանգ առնելը։ Ակտիվանալուց հետո անիմացիան շարունակվում է այն վայրից, որտեղ կանգ է առել։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  animation-play-state: running;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

Կարող է ընդունել երկու արժեք՝

running  – միացնել անիմացիան։

paused –  անիմացիայի կանգ առ։

				
					 @keyframes move {
  from {
   background: #e4efc7;
   transform: translateX(0);
  }
  to {
   background: #fee5db;
   transform: translateX(800px);
  }
 }
 div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: orange;
  animation-name: move;
  animation-iteration-count: 1;
  animation-duration: 4s;
  animation-direction: normal;
  animation-delay: 1s;
 }
 div:hover {
  animation-play-state: paused;
 }
				
			

animation-timing-function:

animation-timing-function: – անիմացիայի տարբեր մասերի համար սահմանում է  արագություն։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  animation-timing-function: ease;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

Արժեքներն են՝

ease – անիմացիան սկսում է դանդաղ, ընթացքում՝ արագանում և վերջում՝ նորից դանդաղում։

ease-in – անիմացիան սկսում է դանդաղ, վերջում՝ արագանում։

case-out – անիմացիան սկսում է արագ, վերջում՝ դանդաղում։

ease-in-out – անիմացիան սկսում և ավարտվում է դանդաղ։

linear – միատեսակ արագություն ամբողջ անիմացիայի ընթացքում։

step-start – անիմացիայի սկզբում է ակտիվանում և անմիջապես ավարտվում։ steps()-ը անիմացիան կտրատում է ըստ սահմանված քանակի․ եթե մեկ կտոր է՝ անմիջապես կավարտվի(Տես՝ steps())։

step-end –  անիմացիայի վերջում է ակտիվանում  և անմիջապես ավարտվում։

				
					@keyframes move {
 from {
  transform: translateX(0);
 }
 to {
  transform: translateX(900px);
 }
}
.div01 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 margin: 5px;
 background: orange;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-direction: alternate;
 animation-timing-function: ease;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-duration: 10s;
}
.div02 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 margin: 5px;
 background: orange;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-direction: alternate;
 animation-timing-function: ease-in;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-duration: 10s;
}
.div03 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 margin: 5px;
 background: orange;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-direction: alternate;
 animation-timing-function: ease-out;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-duration: 10s;
}
.div04 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 margin: 5px;
 background: orange;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-direction: alternate;
 animation-timing-function: ease-in-out;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-duration: 10s;
}
.div05 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 margin: 5px;
 background: orange;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-direction: alternate;
 animation-timing-function: linear;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-duration: 10s;
}
.div06 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 margin: 5px;
 background: orange;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-direction: alternate;
 animation-timing-function: step-start;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-duration: 10s;
}
.div07 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 margin: 5px;
 background: orange;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-direction: alternate;
 animation-timing-function: step-end;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-duration: 10s;
}
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Hayti</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="all">
   <div class="div01">EASE</div>
   <div class="div02">EASE-IN</div>
   <div class="div03">EASE-OUT</div>
   <div class="div04">EASE-IN-OUT</div>
   <div class="div05">LINEAR</div>
   <div class="div06">STEP-START</div>
   <div class="div07">STEP-END</div>
  </div>
 </body>
</html>

				
			

cubic-bezier(x1,y1,x2,y2);

Ինքներս էլ կարող ենք  անիմացիային արագություն սահմանել․ այն կատարվում է cubic-bezier(x1,y1,x2,y2) ֆունկցիայի միջոցով։ 

Արժեքների առաջին զույգը( x1, y1 ) վերաբերում է ֆունկցիայի առաջին կետի հորիզոնական և ուղղահայաց կորդինատներին, որը նշվում է 0-ից 1 ընկած միջակայքում(օրինակ՝ 0.45), որը անիմացիայի սկիզբն է։

Երկրորդ զույգը՝ երկրորդ կետի հորիզոնական և ուղղահայաց կորդինատներին և նույնպես նշվում է 0-ից 1 ընկած միջակայքում, որը անիմացիայի վերջն է։

Կորդինատները ավելի հեշտ որոշելու համար կարող ենք այցելել հետևյալ կայքը՝
https://cubic-bezier.com   :

Կորդինատային կետերը հիմնական գիծը ձևափոխելու համար է․ գիծը հորիզոնական ուղղությամբ ցույց է տալիս ժամանակը, իսկ ուղղահայաց՝ անիմացիայի տարածությունը։ Կարմիրը անիմացիայի սկիզբն է, կապույտը՝ վերջը։

Ունենք անիմացիա, որը տևելու է 10 վարկյան։

PROGRESSION – որոշվում է ուղղահայաց ուղղությամբ։  Անիմացիայի ամբողջ տարածությունն  է ներկայացնում %-ով։ Օրինակ, եթե անիմացիայի ամբողջ տարածքը հավասար է 900px -ի, 33%-ը կնշանակի՝ պետք է ստանալ 900-ի 33%-ը, այսինքն՝ 900×33/100=297px:

TIME – որոշվում է հորիզոնական ուղղությամբ։ Անիմացիայի  ժամանակահատվածն է ներկայացնում %-ով։ Օրինակ, եթե TIME – 33% է, ապա գտնվում ենք անիմացիայի 3.3 վարկյանում։

Ենթադրենք՝ 33% – 33%՝ անիմացիան 3.3 վարկյանում կանցնի 297px տարածություն։

Նույնը տրամաբանությամբ կսահմանվի նաև անիմացիայի վերջի համար։

Ուղիղ գիծը նույնն է ինչ  animation-timing-function –ի linear արժեքը, այսինքն տարածքն ու ժամանակը հավասար են շարժվում առաջ։

Անիմացիայի ամբողջ տարածությունը հավասար է 900px-ի, իսկ ժամանակը՝ 10 վարկյան է։

Անիմացիայի տարածությունը բաժանենք 3 մասի`

33.3%(299.7px) + 33.3%(299.7px) + 33.4%(300.6px) ։

Վարկյանները նույնպես բաժանենք երեք մասի՝

33.3%(3.3վ) + 33.3%(3.3վ) + 33.4%(3.4վ)․

3.3 վարկյանում անցել է 72px  տարածություն, այն դեպքում երբ ստանդարտ արագությամբ(linear3.3 վարկյանում պիտի անցած լիներ 299.7px տարածություն։

3.3 + 3.3 = 6.6 վարկյանում անցել է 828px  տարածություն(քանի որ TIME-ի 66%-ում(6.6 վարկյան) վերջինս PROGRESSION-ի հետ հատվում է  92%-ում, որ է 828px-ը), այն դեպքում երբ ստանդարտ արագությամբ(linear6.6 վարկյանում պիտի անցած լիներ 599.4px տարածություն։

3.3 + 3.3 + 1.6 = 8.2 վարկյանում անցել է 900px  տարածություն և այսպիսով ավարտվել, այն դեպքում երբ ստանդարտ արագությամբ(linear)  10 վարկյանում պիտի ավարտած լիներ 900px տարածությունը։

				
					@keyframes move {
 from {
  transform: translateX(0);
 }
 to {
  transform: translateX(900px);
 }
}
.div01 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 background: #f86508;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-duration: 10s;
 animation-direction: normal;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-timing-function: cubic-bezier(0, 0, 1, 1);
}
.div02 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 margin: 50px 0px 0px 0px;
 background: lime;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-duration: 10s;
 animation-direction: normal;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-timing-function: cubic-bezier(1, 0, 0, 1);
}
.orange01 {
 width: 3px;
 height: 100px;
 background: #f86508;
 margin: -190px 0px 0px 299.7px;
}
.orange02 {
 width: 3px;
 height: 100px;
 background: #f86508;
 margin: -100px 0px 0px 599.4px;
}
.orange03 {
 width: 3px;
 height: 100px;
 background: #f86508;
 margin: -100px 0px 0px 900px;
}
.lime01 {
 width: 3px;
 height: 100px;
 background: lime;
 margin: 30px 0px 0px 72px;
}
.lime02 {
 width: 3px;
 height: 100px;
 background: lime;
 margin: -108px 0px 0px 828px;
}
.lime03 {
 width: 3px;
 height: 100px;
 background: lime;
 margin: -103px 0px 0px 900px;
}
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Hayti</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="div01"></div>
  <div class="div02"></div>
  <div class="orange01"></div>
  <div class="orange02"></div>
  <div class="orange03"></div>
  <div class="lime01"></div>
  <div class="lime02"></div>
  <div class="lime03"></div>
 </body>
</html>

				
			

animation-timing-function: – ի արժեքները ըստ cubic-bezier() ֆունկցիայի՝

ease – cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1)

ease-in – cubic-bezier(0.42,0,1,1)

ease-out – cubic-bezier(0,0,0.58,1)

ease-in-out – cubic-bezier(0.42,0,0.58,1)

linear – cubic-bezier(0,0,1,1)

Հնարավոր է ունենալ նաև 0-ից 1 ընկած միջակայքից դուրս կորդինատներ և արդյունքը կլինի հետևյալը՝

steps()

steps() –ֆունկցիան անիմացիան կտրատում է որոշված քանակի չափով։ 

step-start արժեքը նույնն է ինչ steps(1,start) 

step-end-ը նույնն է ինչ steps(1,end)


Օրինակ՝

Անիմացիան տևալու է 4 վարկյան և steps()-ով այն կտրատված է 4 մասի։ 

start-ի դեպքում անիմացիան կսկսի միանգամից և կտևա երեք վարկյան, իսկ end-ի դեպքում կլինի սովորականի պես և կտևա 4 վարկյան։

Եթե անիմացիայի տևողությունը հավասար է 10 վարկյանի և ֆունկցիայում  կտրատված է 50 մասի, end -ի(step(50, end)) դեպքում անիմացիան կսկսի 10/50 = 0.2 վարկյանից և ամեն վարկյանի ընթացքում կկտրատվի 5 անգամ(0.2 * 5 = 1վարկյան)։

				
					@keyframes move {
 from {
  transform: translateX(0);
 }
 to {
  transform: translateX(900px);
 }
}
.div01 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 background: #f86508;
 margin: 5px;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-duration: 10s;
 animation-direction: normal;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-timing-function: steps(10, start);
}
.div02 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 background: orange;
 margin: 5px;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-duration: 10s;
 animation-direction: normal;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-timing-function: steps(10, end);
}
.div03 {
 width: 65px;
 height: 65px;
 background: lime;
 margin: 5px;
 animation-name: move;
 animation-iteration-count: 1;
 animation-duration: 10s;
 animation-direction: normal;
 animation-fill-mode: forwards;
 animation-timing-function: steps(50, end);
}
				
			

Մինչ հաջորդին անցնելը համեմատենք` ինչ տարբերություն ունի animation հատկությունը transition-ից, քանի որ երկուսն էլ օբյեկտը դնում են շարժման մեջ։

transition-նն օգտագործվում է ավելի թեթև անիմացիայի համար, երբ օբյեկտը ուղղակի A կետից հարթորեն պիտի անցնի B կետ:

Եթե անհարաժեշտ է անիմացիան վերահսկել(կատարվում է @keyframes-ի միջոցով), transition-ի փոխարեն կօգտագործվի animation-ը։

transition:

transition: –  ունիվերսալ հատկություն է, ինչպես animation-ը։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  transition: all 0s ease 0s;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։
				
					body {
 margin: 0;
}
.menu {
 position: absolute;
 height: 100px;
 width: 100%;
 background: #fc0;
 border-bottom: 20px solid #333;
 top: -100px;
 transition: top 2s 1s;
}
.menu:hover {
 top: 0;
 border-bottom: 20px solid lime;
}
p {
 color: white;
 font-size: 80px;
 margin: 8px 25% 0px 25%;
}
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>hayti</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="menu">
   <p>Hello world!!!</p>
  </div>
 </body>
</html>

				
			

transition-delay:

transition-delay: – սահմանում է սպասման ժամանակահատված transition -ի համար։ 

0s և 0ms արժեքները անիմացիան անմիջապես արձակում է։ 

 

Բացասական արժեքի դեպքում անմիացիայի սկիզբը կփոխվի։ Ենթադրենք՝ « -1s »՝ անիմացիան կսկսի այն վայրից, որտեղ պետք է լիներ սկսելուց մեկ վարկյան հետո։

 

Հնարավոր է մի քանի արժեքներ սահմանել՝ իրարից ստորակետներով առանձնացված։

transition-delay: 3s, 4s ; – այս դեպքում transition-property -ում պետք է սահմանել երկու css հատկություն։ Դրանք սկսելու ժամանակահատված կսահմանեն երկու css հատկությունների համար։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  transition-delay:  0s;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

 

				
					 body {
  margin: 0;
 }
 .menu {
  position: absolute;
  height: 100px;
  width: 100%;
  background: #fc0;
  border-bottom: 20px solid #333;
  top: -100px; /* էլեմենտը 100px-ով դուրս է եկել բրաուզերի պատուհանի վերևի
սահմանից */
  transition-delay: 1s;
  transition-duration: 3s;
  transition-property: top; /* նշված է այն հատկությունը(top-ը), 
  որը պետք է փոփոխման ենթարկվի */
  transition-timing-function: cubic-bezier(0.54, -0.01, 0, 0.99);
 }
 .menu:hover {
  top: 0;
  border-bottom: 20px solid lime;
 }
 /* մկնիկի սլաքը էլեմենտին մոտեցնելու դեպքում top-ը կհավասարվի զրոյի, 
 այսինքն էլեմենտը կհայտնվի բրաուզերի էկրանին։ */
 
 /* քանի որ top-ը նշված է transition-property հատկության մեջ,
 ապա top-ին կարող ենք սահմանել անիմացիայի լրացուցիչ տվյալներ, 
 օրինակ transition-delay: -ի միջոցով սահմանել, թե երբ պիտի սկսի անիմացիան։  */
 p {
  color: white;
  font-size: 80px;
  margin: 8px 25% 0px 25%;
 }
				
			

transition-duration:

transition-duration: – Սահմանում է transition -ի տևողությունը։ 

0s -անիմացիան չի ակտիվանա։ 

Հնարավոր է նշել մի քանի արժեքներ՝ ստորակետներով առանձնացված․ գործում է նույն տրամաբանությամբ, ինչ transition-delay -ի դեպքում։ 

Բացասական թիվն արգելվում է․ չափման միավորները՝ « s, ms »:

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  transition-duration:  0s;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։
				
					body {
 margin: 0;
}
.menu {
 position: absolute;
 height: 100px;
 width: 100%;
 background: #fc0;
 border-bottom: 20px solid #333;
 top: -100px;
 transition-delay: 1s;
 transition-duration: 3s;
 transition-property: top;
 transition-timing-function: cubic-bezier(.54, -0.01, 0, .99);
}
.menu:hover {
 top: 0;
 border-bottom: 20px solid lime;
}
p {
 color: white;
 font-size: 80px;
 margin: 8px 25% 0px 25%;
}
				
			

transition-property:

transition-property: – այստեղ նշվում են այն css հատկությունները, որոնք անիմացիայի համար պետք է փոփոխման ենթարկվեն։ 

Հատկությունների փոփոխման արժեքները սահմանվում են օրինակ :hover և :active պսևդոկլասների մեջ։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  transition-property:  all;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

Արժեքներն են՝

none – չկա css հատկություն փոփոխման էֆֆեկտի կիրառման համար։

all –  բոլոր այն css հատկությունները, որոնք կարող են ենթարկվել անիմացիայի, հասանելի են փոփոխման համար։

voreveHatkutyun –  թվարկվում են փոփոխման ենթարկվող css հատկությունները։

				
					body {
 margin: 0;
}
.menu {
 position: absolute;
 height: 100px;
 width: 100%;
 background: orange;
 border-bottom: 20px solid #333;
 top: -100px;
 transition-delay: 1s;
 transition-duration: 3s;
 transition-property: top, background;
 transition-timing-function: cubic-bezier(.54, -0.01, 0, .99);
}
.menu:hover {
 top: 0;
 border-bottom: 20px solid lime;
 background: red;
}
p {
 color: white;
 font-size: 80px;
 margin: 8px 25% 0px 25%;
}
				
			

transition-timing-function:

transition-timing-function: – նույնն է ինչ animation-timing-function –ը՝ անիմացիայի տարբեր մասերի համար սահմանում է արագություն։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  transition-timing-function:  ease;
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենԲոլոր էլեմենտների, ինչպես նաև պսևդոկլասների հետ․ պսևդոէլեմենտներում միայն ::before ու ::after – ի հետ։

Ունի հետևյալ արժեքները՝

ease – անիմացիան դանդաղ է սկսում, ընթացքում արագանում և վերջում նորից դանդաղում։

ease-in – անիմացիան սկսում է դանդաղ, վերջում՝ արագանում։

case-out – անիմացիան սկսում է արագ, վերջում՝ դանդաղում։

ease-in-out – անիմացիան սկսում և ավարտվում է դանդաղ։

linear – միատեսակ արագություն ամբողջ անիմացիայի ժամանակ։

step-start – անիմացիան անմիջապես ավարտվում է։ steps()-ը անիմացիան կտրատում է ըստ սահմանված քանակի․ եթե մեկ կտոր է՝ անմիջապես կավարտվի(Տես՝ steps())։

step-end –  անիմացիան ակտիվանում է ամենավերջում  և անմիջապես ավարտվում։

cubic-bezier(x1,y1,x2,y2) և steps()  ֆունկցիաները տես animation-timing-function -ից հետո։Դրանք նույնպես հնարավոր է սահմանել transition-timing-function: -ի համար։

				
					body {
 margin: 0;
}
.menu {
 position: absolute;
 height: 100px;
 width: 100%;
 background: orange;
 border-bottom: 20px solid #333;
 top: -100px;
 transition-delay: 1s;
 transition-duration: 3s;
 transition-property: top, background;
 transition-timing-function: cubic-bezier(.54, -0.01, 0, .99);
}
.menu:hover {
 top: 0;
 border-bottom: 20px solid lime;
 background: red;
}
p {
 color: white;
 font-size: 80px;
 margin: 8px 25% 0px 25%;
}
				
			

offset offset-path offset-distance offset-anchor offset-rotate offset-position

offset-ը ունիվերսալ հատկություն է մնացած offset-․․․ -ների համար։ 

Սահմանում է անիմացիա երկրաչափական պարզ ֆիգուրների կորդինատներով, օրինակ՝ path(), ellipse(), polygon() և այլն։

Արժեքների հերթականությունը հետևյալն է՝  offset =  offset-position   offset-path   offset-distance    offset-rotate  /  offset-anchor  ; ։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքըըստ իր հատկությունների կանխադրված արժեքների։
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենՏրանսֆորմացիայի ենթարկվող էլեմենտների հետ։
Ենթարկվում է անիմացիայիըստ իր հատկությունների։

offset-path

offset-path  – սահմանում է այն կորդինատները, որով պիտի շարժվի էլեմենտը։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  none
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենՏրանսֆորմացիայի ենթարկվող էլեմենտների հետ։
Ենթարկվում է անիմացիայիԱյո

Արժեքներն են՝

none –  սահմանված չէ որևէ կորդինատ։

երկրաչափականՖունկցիաներ –  circle(), ellipse(), inset(), polygon() և path() ։

url() – հղում է կատարվում SVG ֆորմատով ֆիգուրի իդենտիֆիկատորին՝  <circle>, <ellipse>, <line>, <path>, <polygon>, <polyline> կամ <rect> :

				
					 body {
  background-color: #333;
  padding: 0 4em;
  width: 100%;
 }
 svg,
 .box {
  position: absolute;
 }
 .box {
  height: 100px;
  width: 100px;
  offset-path: path("M0 100 H 500 V 500");
  /* path() ֆունկցիայի հետ կարող եք ծանոթանալ Css ֆունկցիաներ բաժնում */
  offset-rotate: 0;
  animation: move 6s 0ms infinite alternate ease-in-out;
 }
 .one {
  background-image: url(cubicc.png);
  offset-anchor: right top;
 }
 @keyframes move {
  100% {
   offset-distance: 100%;
  }
 }
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>css offset-anchor</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <svg
   xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
   width="500"
   height="500"
   viewBox="0 0 500 500"
  >
   <defs>
    <style>
     .cls-1 {
      stroke: #000;
      stroke-width: 5.07px;
      fill-rule: evenodd;
     }
    </style>
   </defs>
   <path
    id="figure-1"
    data-name="figure-2"
    class="cls-1"
    d="M0 100 H 500 V 500"
   />
  </svg>
  <div class="box one"></div>
 </body>
</html>

				
			

Հետևյալ օրինակում path()-ի կորդինատներն այն է, որով շարժվելու է քառակուսին։ Իսկ եռանկյունը դա ուղղակի SVG-ով նկարված պատկեր է։

offset-distance

offset-distance  – սահմանում է, թե անիմացիան կորդինատների ո՞ր դիրքից պետք է սկսվի, շարունակվի  և ավարտվի։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  0
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենՏրանսֆորմացիայի ենթարկվող էլեմենտների հետ։
Ենթարկվում է անիմացիայիՈրաշակի չափով

Արժեքը սահմանվում է տոկոսով։

				
					body {
 background-color: #333;
 padding: 0 4em;
 width: 100%;
}
svg,
.box {
 position: absolute;
}
.box {
 height: 100px;
 width: 100px;
 offset-path: path('M0 100 H 500 V 500');
 offset-rotate: 0;
 animation: move 6s 0ms infinite alternate ease-in-out;
}
.one {
 background-image: url(cubicc.png);
 offset-anchor: right top;
}
@keyframes move {
 0% {
  offset-distance: 0%;
 }
 50% {
  offset-distance: 80%;
 }
 100% {
  offset-distance: 100%;
 }
}
				
			

Հետևյալ օրինակում սահմանված է անիմացիայի և path()-ի վերահսկվող կետերը։ 

0%-ից 50% անիմացիայի ընթացքում էլեմենտը պետք է անցած լինի path գծի 80%-ը, իսկ մնացած 20%-ը՝ անիմացիայի հաջորդ 50%-ի ընթացքում։

offset-anchor

offset-anchor – սահմանում է կորդինատներով շարժվող էլեմենտի հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքը։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  auto
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենՏրանսֆորմացիայի ենթարկվող էլեմենտների հետ։
Ենթարկվում է անիմացիայիՈրոշակի չափով։

Արժեքներն են՝

auto – սահմանում է նույն արժեքը, ինչ ունի transform-origin հատկությունը։ Եթե offset-path-ը հավասար է none-ի, ապա կսահմանի offset-position-ի արժեքը։

ըստԲանալիԲառերի – չորս հիմնական բառերով՝ right, left հորիզոնականի համար և top, bottom ուղղահայացի համար:

ըստՉափմանՄիավորների –  դիրքը կարելի է որոշել ցանկացած չափման միավորով։

offset-anchor հատկության մեջ նախ սահմանվում է էլեմենտի հորիզոնական դիրքը,  հետո՝ ուղղահայաց։

				
					body {
 background-color: #333;
 padding: 0 4em;
 width: 100%;
}
svg,
.box {
 position: absolute;
}
.box {
 height: 100px;
 width: 100px;
 offset-path: path('M0 100 H 500 V 500');
 offset-rotate: 0deg;
 animation: move 8s 0ms infinite alternate ease-in-out;
}
.one {
 background-image: url(cubicc.png);
 offset-anchor: right top;
}
@keyframes move {
 100% {
  offset-distance: 100%;
 }
}
				
			

Հատկությունը վերաբերում է անիմացիայի ենթարկվող էլեմենտին՝ քառակուսուն։

Քառակուսու հորիզոնական կողմի համար սահմանված է right  –ը, ուստի դրա աջ կողմն է(2-րդ համարը) սկսելու և ավարտվելու հորիզոնական  գծի վրա։

Քառակուսու ուղղահայաց կողմի համար սահմանված է top -ը, ուստի դրա վերևի կողմն է(1-ին համարը) սկսելու և ավարտվելու ուղղահայաց գծի վրա։

offset-rotate

offset-rotate – սահմանում է էլեմենտի ուղղությունը։

Հակիրճ տվյալներ՝

Նախասահմանված արժեքը  auto
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենՏրանսֆորմացիայի ենթարկվող էլեմենտների հետ։
Ենթարկվում է անիմացիայիԵրկրաչափական ֆունկցիաների և path()-ի հետ։

Արժեքներն են՝

auto –էլեմենտն իր ուղղությունը փոխում է՝ ըստ path-ի ուղղությունների։

աստիճանայինՉափմանՄիավորով –օրինակ՝ 90deg:

երկուսըՄիասին –էլեմենտն իր ուղղությունը փոխում է՝ ըստ path-ի ուղղությունների․ գումարած դրան սահմանվում է աստիճան, օրինակ՝  auto 40deg :

reverse –էլեմենտն ամբողջովին շրջվում է հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով։

				
					body {
 background-color: #333;
 padding: 0 4em;
 width: 100%;
}
svg,
.box {
 position: absolute;
}
.box {
 height: 100px;
 width: 100px;
 offset-path: path('M0 100 H 500 V 500');
 offset-rotate: auto 10deg;
 animation: move 8s 0ms infinite alternate ease-in-out;
}
.one {
 background-image: url(cubicc.png);
 offset-anchor: left top;
}
@keyframes move {
 100% {
  offset-distance: 100%;
 }
}
				
			

Հետևյալ օրինակում offset-anchor -ը հավասար է  « left  top » -ի, իսկ offset-rotate -ը՝ « auto 10deg » -ի։

offset-anchor -ին համապատասխան, քառակուսու ձախ կողմն է(4-րդ համարը) սկսելու և ավարտվելու հորիզոնական  գծի վրա և վերևի մասը(1-ին համարը) պիտի սկսվեր ու ավարտվեր ուղղահայաց գծի վրա, բայց քանի որ offset-rotate -ին սահմանած է auto արժեքը, ապա քառակուսին կշրջվի գծի փոփոխման հետ և արդյունքում ուղղահայաց գծի վրա քառակուսին կսկսի և կավարտվի 4-րդ համարով։ 

Քառակուսին կշեղվի նաև 10 աստիճանով offset-rotate -ի երկրորդ արժեքին համապատասխան( auto 10deg ):

offset-position

offset-position – չի աջակցվում բրաուզերների կողմից։

Թողնել մեկնաբանություն

Կիսվել փաստաթուղթով
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
hyArmenian