Docy

b… էլեմենտներ

Մոտավոր ընթերցում. 3 րոպե 0 դիտումներ

<b>…</b>

Տեքստը պատկերում է ավելի մուգ։

<base>…</base>

Սահմանվում է <head> էլեմենտում։ Եթե <head> -ում <base> -ին սահմանվի սկզբնական հասցե, ապա <body>-ում <img>-ներին կսահմանվի միայն հասցեի շարունակությունը։

 

Նայենք օրինակին՝

				
					<!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
     <meta charset="utf-8" />
     <title>Hayti</title>
               
     <base href= "http://example.com/cars/">
     
   </head>
   <body>   
     <img src= "ford/pickup/f-150.png">
     <img src= "bmw/SUV/x-5.png">
   </body>
  </html>
				
			

Արդյունքում, բրաուզերը կունենա ընդհանուր հասցեն՝
http://example.com/cars/ ford/pickup/f-150.png
http://example.com/cars/ bmw/SUV/x-5.png

<bdi>…</bdi> <bdo>…</bdo>

Եթե աջակողմյան նախադասության մեջ(օրինակ արաբերեն) նշված է ձախակողմյան գրելաձևի հատված, ապա այն  անհրաժեշտ է վերցնել <bdi> էլեմենտի մեջ, որպեսզի պահպանվի դրա ճիշտ գրելաձևը։ 

<bdi> -ի տարբերությունը <bdo> -ից այն է, որ վերջինիս միջոցով հնարավոր է հստակ սահմանել հատվածի գրելաձևը։


Հետևյալ օրինակում հիմնական նախադասությունը աջից ձախ է։ <bdi> -ի միջոցով հատվածի ձախակողմյան գրելաձևը պահպանվել է։

				
					<p dir="rtl" > هذا نموذج نصي باللغة الإنجليزية <bdi>'Hello world.'</bdi> </p>
				
			

Հետևյալ օրինակում հիմնական նախադասությունը աջից ձախ է։

				
					<p dir="rtl" > هذا نموذج نصي باللغة الإنجليزية 'Hello world.' </p>
				
			

Ձախակողմյան գրելաձևի պահպանում չի կատարվել անգլերեն նախադասության համար, ուստի այն կկարդացվի  աջից ձախ(վերջակետը տեղափոխվել է ամենաձախ հատված)։

Հետևյալ օրինակում հիմնական նախադասությունը աջից ձախ է։

				
					<p dir="rtl" > هذا نموذج نصي باللغة الإنجليزية <bdo dir="ltr">'Hello world.'</bdo> </p>
				
			

Կատարվել է ձախակողմյան գրելաձևի հստակ սահմանում անգլերեն նախադասության համար, ուստի այն կարդացվի ձախից աջ(վերջակետը ամենաաջ հատվածում է)։

Հետևյալ օրինակում հիմնական նախադասությունը աջից ձախ է։

				
					<p dir="rtl" > هذا نموذج نصي باللغة الإنجليزية <bdo dir="rtl">'Hello world.'</bdo>
				
			

Կատարվել է ձախակողմյան գրելաձևի հստակ փոփոխություն անգլերեն նախադասության համար, այն ենթարկելով աջակողմյան գրելաձևի։

<blockquote>…</blockquote>

Երբ  տեքստը պարունակելու է որևէ երկար մեջբերում(цитат), այն սահմանվում է <blockquote>  էլեմենտով։

Մեջբերումը աջից և ձախից կունենա սահմաններ(отступ)(նախապես սահմանված է 40px)։

Եթե  մեջբերումը կարճ է , այն սահմանվում է <q> էլեմենտում։

<blockquote>  և <q> էլեմենտներն ունեն մեկ ատրիբուտ՝

				
					<blockquote cite= "https://hy.wikipedia.org/wiki/Anush">…</blockquote>
				
			

cite

cite– ում նշվում է հասցեն, որտեղից վերցված է  մեջբերումը:  Այն կօգտագործվի որոնողական համակարգերի կողմից։

Մեջբերման հասցեն պատկերելու համար կօգտագործվի <cite> էլեմենտը։ 

Օրինակ(</br>-ները տեքստը տեղափոխում է հաջորդ տող։ )՝

				
					<p>
  HTML-ի օգնությամբ հեշտությամբ կարելի է ստեղծել<br>
  համեմատաբար պարզ, սակայն գեղեցիկ ձևավորված փաստաթուղթ։<br>
  Ի հավելումն փաստաթղթի կառուցվածքի պարզեցմանը՝<br>
  HTML-ում աջակցվում էր հիպերտեքստը։</br>
  <blockquote cite= "https://hy.wikipedia.org/wiki/HTML">
     RFC 1866 —HTML 2.0, ստանդարտը հաստատվել է 1995 թվականին;<br>
     HTML 3.2 —1997 թվականի հունվարի 14;<br>
     HTML 4.0 —1997 թվականի դեկտեմբերի 18;<br>
     HTML 4.01 —1999 թվականի դեկտեմբերի 24;<br>
  </blockquote>
  <cite style="margin-left: 300px">Հատվածը վերցված է "wikipedia" կայքից։</cite><br><br>
    
    HTML փաստաթղթեր ստեղծելու համար օգտագործվում են HTML մասնիկներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են HTML-ի թեգեր։<br><br>

    <q>Մասնիկները հանդիպում են զույգ թեգերով։ </q>
    <cite> Հատվածը վերցված է "wikipedia" կայքից։ </cite>
 </p> 
				
			

<body>…</body>

Հանդիսանում է կոնտեյներ  փաստաթղթի պարունակության համար, որը պատկերվելու է բրաուզերի պատուհանին(տեքստ, հղում, նկար և այլն)։

Փաստաթղթում սահմանվում է մեկ անգամ և գտնվում է անմիջապես  <html> էլեմենտում՝  <head> էլեմենտից հետո։

				
					<!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
     <meta charset="utf-8" />
     <title>Hayti</title>
   </head>
   <body>
     <p>Hello world</p>
   </body>
  </html>
				
			

Սահմանվում են գլոբալ ատրիբուտները և որոշ «իրադարձություն» տեսակի ատրիբուտներ(атрибуты события / обработчики событий)։

«Իրադարձություն» տեսակի ատրիբուտներից են՝

onafterprint

onafterprint– Javascript կոդը կակտիվանա օգտվողի կողմից html փաստաթուղթը տպելուց անմիջապես հետո։

onbeforeprint

onbeforeprint- Javascript կոդը կակտիվանա, երբ օգտվողը html փաստաթուղթն ուղարկի տպելու։

onbeforeunload

onbeforeunload- կակտիվանա մինչ էջի փակվելը։

onblur

onblur–   կակտիվանա, երբ փաստաթղթի ֆոկուսը կորցնենք(տես ” Ի՞նչ է հատկանիշը ” մասի “javascript attributes” բաժնում)։

onfocus

onfocus– ակտիվանում է, երբ փաստաթուղթն ընդունում է ֆոկուս(տես ” Ի՞նչ է հատկանիշը ” մասի “javascript attributes” բաժնում)։

onerror

onerror– ակտիվանում է, երբ փաստաթուղթը չի ներբեռնվում(не загружается) ինչպես հարկն է։

onhashchange

onhashchange– ակտիվանում է, երբ URL-ում փոխվում է իդենտիֆիկատորը։ Այն URL հասցեում   #-ով սկսվող վերջին հատվածն է։ 

Օրինակ՝

www.example.com/cars/bmw/#cabriolet – օրինակ իդենտիֆիկատորը կփոխվի, երբ օգտագործվի բրաուզերի «Հետ(Back)» կամ «Առաջ(Forward)» կոճակները։

onlanguagechange

onlanguagechange– ակտիվանում է, երբ օգտվողը փոխում է լեզուն։

onload

onload– ակտիվանում է փաստաթղթի ամբողջական ներբեռնման ավարտից հետո։

onmessage

onmessage– երբ փաստաթղթին ուղարկվի սիստեմային նամակ, onmessage -ը կակտիվանա, որպեսզի նամակը ստանա։ html փաստաթղթի սցենարը(Javascript կոդը) կարող է շփվել մեկ ուրիշի սցենարի հետ նամակների միջոցով, որը  ստանալու է տվյալ ատրիբուտով։

onoffline

onoffline– կակտիվանա, երբ  ինտերնետն անջատվի։

ononline

ononline– կակտիվանա, երբ ինտերնետը վերականգնվի։

onpopstate

onpopstate– ակտիվանում է, երբ օգտվողը տեղափոխվում է էջից էջ  բրաուզերի “Back և Forward”  կոճակների միջոցով։

onredo

onredo– ակտիվանում է, երբ բրաուզերում թարմացվում է(refresh) էջը։

onresize

onresize– ակտիվանում է, երբ բրաուզերի պատուհանի չափերը փոխվում են։

onstorage

onstorage– ակտիվանում է, երբ թարմացվում է Web Storage-ը(cookie-ի նման հիշողության տիրույթ է, որտեղ պահպանվում են օգտվողի կողմից տրամադրված տվյալները։ Օրինակ, երբ կայքն առաջարկում է մուգ կամ բաց ինտերֆեյս, ընտրելով մուգը, գույների տվյալները կպահպանվեն Web Storage-ում)։

onundo

onundo- ակտիվանում է բրաուզերի  “չեղարկել” կոճակը սեղմելիս։

onunload

onunload–  ակտիվանում է երբ, օգտվողը հեռանում է էջից, օրինակ տեղափոխվում է այլ պատուհան։

<br> կամ <br/>

կտրում է  տողը՝  տեքստը կգրվի նոր տողից։

<button>…</button>

Սահմանում է կոճակ։ Կոճակը ներկայացվում է տեքստի կամ նկարի միջոցով։

Ատրիբուտներն են՝

autofocus

autofocus– սահմանում է, որ էջը ներբեռնվելուց հետո կոճակը պետք է ֆոկուսի մեջ լինի։

disabled

disabled– կոճակը դառնում է անակտիվ։

form

form– նշվում է  <form>-ի իդենտիֆիկատորը, որին պատկանում է կոճակը։ <form>-ը օգտվողի կողմից սերվերին տվյալներ փոխանցելու համար է։

				
					<body>
  <form action="sqlfile.php" method="get" id="nameform"> <!--
     method="get"- ի միջոցով ենք այս տվյալները ուղարկելու սերվերին,
     երբ օգտվողը լրացնի դաշտերը և սեղմի կոճակին -->
   Անունը- <input type="text" name="fname"><br>
   Ազգանունը- <input type="text" name="lname">
  </form>
  <p>Կոճակը գտնվում է ֆորմից դուրս, բայց պատկանում է դրան
   form ատրիբուտի միջոցով</p>
  <button type="submit" form="nameform" value="Submit">Ուղարկել</button>
</body>
				
			

formaction

formaction– Սերվերում կան սերվերային լեզուներին պատկանող(օրինակ՝ Java, php և այլն) ֆայլեր, որոնց միջոցով  մշակվում է օգտվողի կողմից ուղարկած տվյալները։
Օրինակ <form> էլեմենտում action ատրիբուտի միջոցով նշվում է տվյալները մշակող Php ֆայլի անունը, իսկ <button>-ի  formaction ատրիբուտի միջոցով վերասահմանում ենք ֆայլի անունը։

				
					<body>
  <form action="demo_form.php" method="get">
   Անունը- <input type="text" name="fname"><br>
   Ազգանունը- <input type="text" name="lname"><br>
   <button type="submit">Ուղարկել</button><br>
   <button type="submit" formaction= "demo_other.php">
     Ուղարկել այլ php ֆայլի
   </button>
  </form>
</body>
				
			

formenctype

formenctype– կոդավորվում են սիմվոլները(ամեն սիմվոլ ունի իր կոդային արժեքը) մինչ այն սերվեր կուղարկվելը։ Ունի երեք արժեք՝

“application/x-www-form-urlencoded” – պրոբելները փոխարինում է «+» -երի, իսկ տառերը կամ այլ սիմվոլներ կոդավորվում են ըստ իրենց թվային արժեքների։

“multipart/form-data” –տվյալները չեն կոդավորվում։ Օգտագործվում է, երբ սերվերին որևէ ֆայլ պիտի ուղարկվի։

“text/plain”
-պրոբելները փոխարինվում են «+»-ով, իսկ  տառերը կամ այլ սիմվոլներ չեն կոդավորվում։
Նույն է ինչ <form>-ի  enctype ատրիբուտը։ Երբ նշված են երկուսն էլ, ապա formenctype -ն ավելի գերադաս է։

formmethod

formmethod – սահմանում է http մեթոդի տեսակը։ Ունի երկու արժեք՝

“get” –հասցեի(URL-ի) վերջում ավելացվում են ուղարկվող տվյալները՝
http://www.example.com/account?Անունը=Հովհաննես?Ազգանունը=Թումանյան/

“post” – տվյալները փոխանցվում են առանց հասցեի մեջ ավելացվելու՝

http://www.example.com/account/

Նույնն է, ինչ <form> –ի method ատրիբուտը։ Երկուսի առկայության դեպքում formmethod -ն ավելի գերադաս է։

formnovalidate

formnovalidate –  չի ստուգվելու դաշտերի պարունակության կոռեկտությունը։ Օրինակ՝ դաշտը նախատեսված է թվերի համար, բայց օգտագործվել է նաև այլ սիմվոլներ։

Նույնն է, ինչ <form>-ի novalidate ատրիբուտը։ Երկուսի առկայության դեպքում formnovalidate -ն ավելի գերադաս է։

formtarget

formtarget – սահմանում է տվյալները փոխանցելուց հետո սերվերի պատասխանը ցուցադրելու վայրը։

Ընդունում է հետևյալ արժեքները՝ _blank, _self, _parent, _top, _frame:

_self –արդյունքը ցուցադրվում է ֆրեյմում, կամ էջում, որտեղ գտնվում է <form> -ը: 

Եթե <form> -ը գտնվում է հիմնական էջում՝ ոչ ֆրեյմում(<iframe>), ապա “_self” -ը կունենա նույն արդյունքն ինչ “_top”-ը։

_blank – արդյունքը ցուցադրվում է նոր էջում։ Սերվերի պատասխանը կարող է html կոդից հատված լինել, որտեղ տեղադրված է փոխանցված տվյալների արդյունքը։

_parent –դուստր ֆրեյմից փոխանցված տվյալները կցուցադրվի ծնող ֆրեյմում։ 

_top –Բրաուզերը կվերասահմանի էջի ողջ պարունակությունը սերվերից եկած արդյունքով։

freymi_anuny – բրաուզերը արդյունքը կցուցադրի ֆրեյմում, որի անունը նշված է <form> “formtarget” -ում, այսինքն կվերասահմանի ֆրեյմի պարունակությունը։

Նույնն է ինչ <form>-ի target ատրիբուտը։ Երկուսի առկայության դեպքում  formtarget -ն ավելի գերադաս է։

name

name –էլեմենտին սահմանվում է անուն, որը կօգտագործվի Javascript-ում։

type

type – սահմանում է կոճակի տեսակը։ 

Ընդունում է մի քանի արժեքներ՝

“button” – կոճակին սեղմելիս կակտիվանա «իրադարձություն» տեսակի ատրիբուտը։ Օրինակ՝

				
					<button type= "button" onclick= "myfunction()" > Սեղմել </button>
				
			

“reset” – կջնջի <form> -ի դաշտերի պարունակությունը։

“submit” – տվյալները կուղարկի սերվեր։ 

Ցանկալի է type – ը միշտ նշել, քանի որ տարբեր բրաուզերներ որպես կանխադրված արժեք(по умолчанию) օգտագործում են type -ի տարբեր արժեքները։

value

value -ի արժեքը կոճակի անվանումն է, դրա նշանակությունը։

Ատրիբուտի արժեքն ուղարկվում է սերվեր, կամ օգտագործվում է Javascript-ում։

Թողնել մեկնաբանություն

Կիսվել փաստաթուղթով
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
hyArmenian