CSS — ԱՅԼ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ(ՄԱՍ-2)

scroll-snap-type scroll-snap-align scroll-snap-stop scroll-snap-type-ը(scroll-ի և էլեմենտի կապման ժամանակ պարտադիր հատկություն) սահմանում է կապը scroll-ի դիրքի և էլեմենտի միջև, երբ կատարվում է scrolling(երբ էջը տեղաշարժվում է)։ Այլ կերպ ասած, էլեմենտի վերևի(ներքևի կամ մեջտեղի) հատվածում տեղադրվում է մագնիս, որը կպնում է ծնողի(այն էլեմենտի, որի

CSS – ԱՅԼ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ(ՄԱՍ-1)

–* –*   –սահմանում է փոփոխական(age=25. Նա age տարեկան է):  * -ի փոխարեն կարող է լինել ցանկացած լատինտառ բառ, օրինակ՝  –guyn: Փոփոխականը սահմանավում է երկու գծիկով՝ « — »։  css ոճաթղթում օգտագործելու համար  այն պետք է նշվի var() ֆունկցիայում։ Օրինակ՝ p { --colorBlue: rgb(30,

CSS-COLOR AND BACKGROUND

backdrop-filter backdrop-filter – էլեմենտի ֆոնի համար սահմանում է ֆիլտրային ֆունկցիաներ։Հակիրճ տվյալներ՝ Նախասահմանված արժեքը   none Ժառանգվում են Ոչ Կիրառվում են Բոլոր տեսակի էլեմենտների հետ։ Ենթարկվում է անիմացիայի Ոչ Արժեքներն են՝ none – չեղարկում է ֆիլտրի գործողությունը։ ֆիլտրայինՖունկցիաներ – blur(), brightness(), contrast(), drop-shadow(), grayscale(), hue-rotate(), invert(),

CSS-FORMATTING

all all – ունիվերսալ հատկություն է, որն իր կլասում սահմանած բոլոր հատկությունների արժեքները բերում է նախնական դիրքերի, կամ  սահմանում է ծնող էլեմենտի արժեքը՝ բացառությամբ direction և unicode-bidi հատկություններից։Հակիրճ տվյալներ՝ Նախասահմանված արժեքը   Նշված հատկության կանխադրված արժեքը։ Ժառանգվում են Նայել նշված հատկության մեկնության մեջ։ Կիրառվում են Նայել նշված հատկության մեկնության մեջ։

CSS-GRID

Grid-ը ստեղծում է ցանցի մոդել։ Ցանցի գծերի կորդինատների միջոցով են հավաքվում grid-էլեմենտները  grid-կոնտեյներում։ Ցանցի գծերի միջոցով են սահմանվում ուղղահայաց և հորիզոնական ուղիները՝ տողերը և սյունակները։ Օրինակ՝ Ցանցի յուրաքանչյուր գիծ ունի իր համարը․ դրանց կարելի է նաև անվանումներ սահմանել։ Նկարում ներքևի

CSS-FLEX

align-content align-content – flex տեսակի կոնտեյներում(display: flex;) սահմանում է flex կոնտեյների պարունակության դիրքն ուղղահայաց(flex կոնտեյների պարունակության հորիզոնական դիրքը կսահմանի justify-content հատկությունը)։Հակիրճ տվյալներ՝ Նախասահմանված արժեքը   stretch Ժառանգվում են Ոչ Կիրառվում են Flex տեսակի կոնտեյների հետ։ Ենթարկվում է անիմացիայի Ոչ Արժեքներն են՝ Արժեքը Դիրքը Նկարագրությունը flex-start Պարունակությունը

CSS-TEXT AND FONT (ՄԱՍ-2)

hyphens hyphenate-character hyphens-ը բրաուզերին տեղեկացնում է՝ ինչպես տողադարձ կատարել որևէ բլոկ տեսակի էլեմենտում։ Տողադարձերի բառարանը պահպանվում է բրաուզերում, ուստի անհրաժեշտ է նշել « lang » ատրիբուտը <html>-ի կամ այն էլեմենտի մեջ, որտեղ սահմանվել է hyphens հատկությունը։  Բրաուզերը հայերեն տողադարձի բառարան չունի, ուստի

CSS-TEXT AND FONT (ՄԱՍ-1)

@font-face @font-face – սահմանում է հեղինակային կամ սեփական տառատեսակներ։   Հեղինակային անվտանգ տառատեսակները օգտվողի համակարգչի օպերացիոն համակարգում զետեղված ստանդարտ տառատեսակներն են,  իսկ սեփականը՝  երբ ծրագրավորողը ներբեռնել է համացանցից նախընտրելի տառատեսակ։ Սեփական տառատեսակը վեբ կայքի ամբողջ տվյալների հետ միասին բեռնվում է սերվերում,

CSS-TABLE

border-collapse border-collapse  –սահմանում է` ինչպես ցուցադրել աղյուսակի արկղների սահմանագծերը՝ ամեն արկղն առանձին, կամ արկղներն ունեն ընդհանրական սահմանագծեր։Հակիրճ տվյալներ՝ Նախասահմանված արժեքը    separate Ժառանգվում են Այո Կիրառվում են <table> էլեմենտի հետ, կամ նրանց հետ, որոնք ունեն հետևյալը՝  display: table   կամ display: inline-table Ենթարկվում է անիմացիայի Ոչ Արժեքներնե

CSS-LISTS

list-style list-style -ն ունիվերսալ հատկություն է, որում սահմանվում է ցուցակի մարկերների տեսակը, դրանց դիրքը, կամ մարկերների փոխարեն նկարներ օգտագործել։   Արժեքներն ունեն հետևյալ հերթականությունը՝ նախ նշվում է մարկերի տեսակը(list-style-type), հետո դիրքը(list-style-position), վերջում նշվում է նկարի հասցեն, որը պետք է ցուցադրվի

ru_RURussian